close

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 • powiększenie czcionki
 • powiększenie strony
 • prosta czcionka
 • kontrast
 • duży kursor
 • ustawienia domyślne

Z roku na rok wzrasta ilość interwencji w budynkach mieszkalnych. Przyczyny tych zdarzeń powtarzają się systematycznie z roku na rok. Wśród nich dominują: podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. Szczególnie w okresie zimowym statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wzrost liczby pożarów powstających w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych w budynkach wielo- i jednorodzinnych, których skutki doprowadzają niejednokrotnie do ofiar śmiertelnych wśród mieszkańców.

 

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.

 

W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych:

 • nie należy stosować „naprawianych" bezpieczników topikowych oraz bezpieczników o większej mocy niż właściwe,
 • należy używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej. Nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach,
 • należy zlecać wykonanie przeglądów technicznych instalacji iurządzeń elektrycznych osobom do tego uprawnionym,
 • należy wyłączyć z eksploatacji urządzenia i instalacje uszkodzone,
 • nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać stałych instalacji we własnym zakresie,
 • nie należy ustawiać elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów zapalnych (mebli, firanek, itp.) - zachowaj odległość minimum 50 cm.

 

W zakresie eksploatacji urządzeń gazowych:

 • w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż 2 nie podłączone do urządzeń gazowych butle gazowe, o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda,
 • nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu stwarzając zagrożenie wybuchem,
 • nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),
 • nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową, długotrwałe palenie się gazu powoduje znaczny ubytek tlenu w powietrzu,
 • zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych. Brak drożności tych kanałów może być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
 • wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę tlenku węgla, alarmującą o podwyższonym jego stężeniu.

 

Gdy poczujesz ulatniający się gaz:

 • zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację budynku,
 • nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
 • nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
 • powiadom sąsiadów,
 • zamknij zawór gazu w mieszkaniu (domu),
 • otwórz okna,
 • wyjdź na zewnątrz budynku.

 

W zakresie posługiwania się ogniem otwartym:

 • dopilnuj, aby dzieci nie bawiły się ogniem otwartym, materiałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,
 • nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść do zaprószenia ognia w zsypie,
 • nie pal papierosów w łóżku - ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących całe mieszkanie; zdarza się, że zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa po zaśnięciu, prowadzi do śmiertelnego zatrucia,
 • nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,
 • nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru - odparowanie wody z garnka może doprowadzić do zwęglenia pozostałości, zapalenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób. Przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może również doprowadzić do ulatniania się gazu a w konsekwencji jego wybuchu,
 • przestrzegaj instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,
 • wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, minimum 2-kilogramową; taką gaśnicą będziesz mógł bezpiecznie gasić palące się urządzenia elektryczne pod napięciem,
 • wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę pożarową, alarmującą o powstaniu dymu (podczas każdego pożaru wydzielają się duże ilości dymu).
 • przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawory wody i gazu. U sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać.

 

 

 

Na podstawie materiałów KGPSP

 

© KP PSP JAWOR 2009-2013

Wszystkie zamieszczone zdjęcia i treści na stronie www.straz-jawor.pl są własnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze i podlegają ochronie prawami autorskimi. Wykorzystywanie tych materiałów bez zgody KP PSP JAWOR jest zabronione.